Mestonderzoek wordt tweeledig toegepast. Waar enerzijds bemestingswaardes van mest – compost gebruikt worden om optimale bemestingpplan op te stellen wordt mestonderzoek ook breed ingezet om diergezondheid te monitoren.

Bemestingwaardes

In Mestonderzoek kunnen gegevens over onder andere de droge stof, stikstof, fosfaat en mineralen geanalyseerd woorden. Een vrijwillige mestanalyse kan aan de basis liggen van de mest die u voornemens bent om af te voeren. Daarnaast kunt u op basis van de resultaten van de mestanalyse beter aansluiten op  gewas behoeftes.

Diergezondheid

De mest van een dier zegt veel over diergezondheid. Zo kan Labtoria analyses uitvoeren op bijvoorbeeld wormeitjes.  Het aantal eitjes in de mest is zinvol om te bepalen of er ontwormd moet worden en om te meten of een ontworming goed aangeslagen is.  Via Microscopisch mestonderzoek kunnen bijvoorbeeld maagdarmparasieten en infecties opgespoord worden. Regelmatige inspectie van de mest draagt bij aan tijdige behandeling en voorkoming van resistentie.

Resultaat 1–16 van de 19 resultaten wordt getoond

Zwavel Compost Analyse

Zwavel Compost Analyse

299,00
Uitgebreide Nutriënten Mest Analyse

Uitgebreide Nutriënten Mest Analyse

199,00
PH Zuurtegraad Compost Analyse

PH Zuurtegraad Compost Analyse

79,00
PH Zuurtegraad Bokashi Analyse

PH Zuurtegraad Bokashi Analyse

79,00
Organische stof Bokashi Analyse

Organische Stof Bokashi Analyse

89,00
Organische stof Compost Analyse

Organische Stof Compost Analyse

89,00
Zware metalen Bokashi Analyse

Zware metalen Bokashi Analyse

209,00
Zware metalen Compost Analyse

Zware metalen Compost Analyse

209,00
Uitgebreide Nutriënten Compost Analyse

Uitgebreide Nutriënten Compost Analyse

199,00
Uitgebreide Nutriënten Bokashi Analyse

Uitgebreide Nutriënten Bokashi Analyse

199,00
Basis Nutriënten Bokashi Analyse

Basis Nutriënten Bokashi Analyse

109,00
Basis Nutriënten Compost Analyse

Basis Nutriënten Compost Analyse

109,00
NPK Bokashi Analyse

NPK Bokashi Analyse

99,00
NPK Compost Analyse

NPK Compost Analyse

99,00
PH Zuurtegraad Mest Analyse

PH Zuurtegraad Mest Analyse

79,00
Organische stof Mest Analyse

Organische Stof Mest Analyse

89,00