Bodem en grond onderzoek voor de tuin, meten is weten!

Bodemonderzoek voor uw tuin is belangrijk om uw planten mooi en te laten groeien en bloeien. Een gedegen bodemonderzoek van Labtoria geeft inzicht in wat uw tuin nodig heeft. Hoeveel mest of kalk heeft uw grond nodig om een optimale gewasopbrengst te krijgen? Wat is de samenstelling van uw grond? Welk gewas groeit het beste op welke grond en hoeveel moet er bemest worden? U ontvangt bij ons grondonderzoek een overzichtelijk bemestingsadvies voor een optimale gewasopbrengst. Wij analyseren uw grond onder andere op pH, organische stof, fosfaat, kali en magnesium. Dit resulteert in een praktisch bemestingsadvies aan de hand van de resultaten die de uit bodemanalyse komen.

Bodemonderzoek tuin voor bodemverbetering

Een aantal eigenschappen van uw tuingrond, zoals de grondsoort, kunnen we zien en voelen. Een bodemonderzoek van uw tuin geeft inzicht in andere bodemeigenschappen, zoals de zuurgraad of pH, het organische stof gehalte, de vrij opneembare voedingsstoffen en de aanwezige sporenelementen.Een bodemonderzoek geeft inzicht in de toestand van de bodem in uw tuin. Van daaruit adviseren wij voor eventuele bodemverbetering en een bemestingsadvies.

Bodemonderzoek bij schadelijk bodemleven

Elk bedrijf dat gewassen teelt, heeft te maken met plantparasitaire aaltjes (nematoden). Door grondonderzoek is in een vroeg stadium te signaleren welke aaltjes aanwezig zijn en hoeveel. Dat maakt het mogelijk om tijdig de juiste maatregelen te nemen.

Bodemkundig advies en bemestingsadvies.

Als het bodemonderzoek van uw tuin is uitgevoerd kunnen wij een goed bemestingsadvies geven en uitvoeren. We adviseren welke meststoffen en bodemverbeteraars aan uw tuingrond toegevoegd moeten worden voor het beste resultaat. Ook hebben we dan meer inzage in welke planten wel en niet geschikt zijn voor deze tuingrond. Bij vragen staan we u graag tot dienst.