Lood in drinkwater testen

loodvergiftiging door water?

Een op de drie kinderen wereldwijd heeft een loodvergifting. Dat komt vooral door vervuild kraanwater in loden waterleidingen. Ook in Nederland lopen kinderen een groot risico. Dit kan namelijk leiden tot permanente hersenschade, gedragsproblemen en lagere intelligentie. In totaal zijn in de wereld 800 miljoen kinderen vergiftigd. Zij hebben een loodgehalte van 5 microgram of zelfs hoger aldus kinderorganisatie, Unicef.

Jonge kinderren en zwangere vrouwen lopen extra risico.

Risico bij langdurige bloodstelling aan een te hoog aandeel lood:

  • Risico van verlaagd IQ ( kinderen < 8 jaar)
  • Chronische nierziekte ( Volwassenen)
  • Hart- en vaataandoening ( Volwassenen)

In zeldzamere gevallen:

  • Schade aan maag en ingewanden
  • bloedarmoede
  • Aantasting zenuwstelsel
  • Groeistoornissen
  • Verminderde Vruchtbaarheid

200.000 loden leidingen in ons land

In Nederland komt loodvergiftiging vooral door loden waterleidingen. Door schadelijke leidingen komen er hoge loodgehaltes in het drinkwater. Er zouden in ons land 200.000 woningen zijn met een loden waterleiding. In woningen van voor 1960 kunnen nog loden leidingen aanwezig zijn. Deze geven lood af aan het kraanwater. Consumptie daarvan is ongezond. Als jonge kinderen te veel lood binnenkrijgen, kan dit leiden tot een lagere intelligentie. Ook kan blootstelling leiden tot effecten op de nieren en de bloeddruk.De Europese Raad heeft in 2019 voorgesteld om een halvering van de norm lood in drinkwater door te voeren van 10 ug/ll naar 5 ug/l. Er zijn Woningen in Nederland met gemeten waardes van 60 tot zelfs 135 ug/l. Veel bewoners zijn zich echter niet bewust van het risico. Daarom is het advies om loden leidingen te laten vervangen.

Het opsporen van loden leidingen

Loden leidingen kunnen worden opgespoord door visuele inspectie, maar om absoluut risico uit te sluiten is het te adviseren om een watermonster te nemen en te analyseren via een laboratorium test. Atlas Leefomgeving bevat voor heel Nederland kaarten met het bouwjaar van woningen, kinderdagverblijven en basisscholen waar kwetsbare groepen zoals baby’s en jonge kinderen verblijven. Hiermee kan ook een goede indicatie behaald worden of een gebouw als risico op loden leidingen staat aangemerkt.

Geen kleurentest of indicatiestrips

De betrouwbaarheid van dit sooort test is volgends de gezondheidsraad niet betrouwbaar genoeg. Onze apparatuur ( ICP-MS) en laboranten zijn daarom geaccediteerd en worden gebruikt voor gecertificeerde watermetingen.

Nieuwbouwwoningen of woningen met nieuwe kranen of leidingen

Nieuwe materialen kunnen de eerste drie maanden van gebruik noog kleine hoeveelheden lood afgeven. Daarom geld voor dergelijke situaties een doorspoel advies. Om absoluut zeker te zijn adviseren wij een water onderzoek alvorens oplevering. Drinkwater in nieuw gebouwde woningen bevat vaak verhoogde gehalten lood, nikkel en koper. Daardoor voldoet het drinkwater in deze woningen niet aan de eisen van het Waterleidingbesluit. Mogelijk is de kwaliteit van het drinkwater ook bij oplevering van de woning onvoldoende. Vooralsnog is echter geen sprake van acute gezondheidsrisico’s. De normstelling gaat uit van een langdurige blootstelling aan deze metalen, en dat is in deze situatie waarschijnlijk niet het geval. Dit probleem kan verholpen worden door voor de oplevering langdurig en tijdens de eerste maanden van bewoning dagelijks ‘s ochtends de kranen een aantal minuten te laten lopen. Bewoners dienen hierover beter geinformeerd te worden door de installateur of het waterleidingbedrijf. Dit concludeert het RIVM nadat het de drinkwaterkwaliteit in bijna honderd nieuwbouwwoningen heeft onderzocht. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met Kiwa Water Research en een aantal waterleidinglaboratoria.
In vrijwel alle onderzochte nieuwbouwwoningen zijn de verhoogde gehalten metalen aangetroffen. Ze zijn afkomstig uit gebruikte materialen zoals, kranen, koppelingen, soldeer en leidingen. Nieuwe materialen geven gedurende de eerste maanden metalen af. Ook zijn hoge aantallen bacterien aangetroffen. Er zijn echter geen aanwijzingen dat er ziekteverwekkende organismen in het drinkwater zitten.

Wilt u zeker weten of uw drinkwater sporen van lood bevat? Bestel vandaag nog de officiële loodtest en ontvang deze morgen thuis.